English De Bruijn & Co op LinkedIn

Fraus legis beperkt het benutten van belastinglekken

Zo nu en dan blijkt uit de rechtspraak dat de Nederlandse fiscale wetgeving een lek bevat. In zo’n geval is het in de eerste plaats aan de wetgever om reparatiemaatregelen nemen. Maar zelfs voordat deze reparatiemaatregelen van kracht zijn, is het nog maar de vraag of belastingplichtigen het lek kunnen uitmelken. Onlangs deed namelijk Rechtbank Noord-Holland uitspraak in een zaak waarin een aantal lichamen een structuur hadden opgezet. Deze structuur was volgens de rechtbank specifiek bedoeld om optimaal fiscaal voordeel te behalen met een belastinglek. De rechtbank oordeelde dat hier sprake was van fraus legis (misbruik van recht). De fiscus hoeft dan niet in zo’n constructie mee te gaan en mag bijvoorbeeld renteaftrek weigeren.

Dat een belastingplichtige het recht heeft misbruikt, sluit niet uit dat zijn standpunt pleitbaar is. Bij een pleitbaar standpunt mag de fiscus de belanghebbende geen boete opleggen.