English De Bruijn & Co op LinkedIn

Fouten in opstellen managementovereenkomst leiden tot verzekeringsplicht

Bij het opstellen van een managementovereenkomst moeten de partijen zorgvuldig te werk gaan als zij willen dat de opdrachtnemer geen werknemer is voor de werknemersverzekeringen. Als de overeenkomsten namelijk te veel kenmerken van een arbeidsovereenkomst bevatten, kan de Belastingdienst stellen dat sprake is van werknemerschap voor de werknemersverzekeringen. Uit een recente beroepsprocedure blijkt dat deze situatie zich ook kan voordoen als een aantal holdings hun enig aandeelhouder ter beschikking stellen aan hun werkmaatschappij. In deze zaak moesten de directeuren-aandeelhouders in principe de werkzaamheden zelf uitvoeren. De managementovereenkomst zou zelfs komen te vervallen als de aandeelhouder overleed of geen aandelen in de holding meer had. Verder ontvingen de directeuren een maandvergoeding op basis van een 40-urige werkweek. Bij ziekte van de aandeelhouder van de holding gold een doorbetalingsverplichting voor 12 maanden. Ook gold een non-concurrentiebeding voor relaties van de werkmaatschappij die 80% van de omzet leveren als de aandeelhouders van de holding de werkzaamheden uitvoerden. Ten slotte was het de werkmaatschappij die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsloot. Onder deze omstandigheden was sprake van een dienstbetrekking, aldus Rechtbank Gelderland.

Een ander belangrijk punt was dat uit de statuten van de werkmaatschappij volgde dat de directeuren geen doorslaggevende stem hadden om het beleid van de werkmaatschappij te bepalen.