English De Bruijn & Co op LinkedIn

Fiscus hoeft onverwachte verlaging verkoopprijs aandelen niet te accepteren

De verlaging van de verkoopprijs van een pakket aandelen is erg ongebruikelijk als de verkoop negen jaar geleden heeft plaatsgevonden. Tot dit oordeel kwam althans Rechtbank Den Haag in een zaak waarin een holding alle aandelen in een werkmaatschappij verkocht aan de zoon van haar aandeelhouder. Negen jaar later kwamen de vader en zoon een addendum overeen waarin zij de overdrachtsprijs verlaagden. De rechtbank vond dit een merkwaardige gang van zaken. Gezien de lange duur tussen de verkoop en de verlaging kon geen sprake zijn van dwaling. De zoon had evenmin een berekening overlegd waaruit de rechtvaardiging voor de prijsverlaging bleek. Verder hebben de vader en de zoon onderling geen nadere stukken uitgewisseld. Ten slotte bestaat tussen de verkoper en de koper een familierelatie. Onder zulke omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat de holding op zakelijke gronden de verkoopprijs heeft verlaagd. De Belastingdienst mag deze verlaging daarom negeren.

Als de verkoper van een aandelenbelang de mogelijkheid wil behouden om de verkoopprijs te verlagen, kan hij een earn-outregeling opnemen in de verkoopovereenkomst. De nabetalingen zijn dan afhankelijk van de hoogte van de resultaten van een aantal overeengekomen jaren.