English De Bruijn & Co op LinkedIn

FIOD verbetert financiële opsporing

In zijn jaarbericht 2018 stelt de FIOD dat het steeds beter zichtbaar is dat sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing. Dit komt door het steeds vaker vestigen van de focus op de facilitators en bedenkers van de financiële fraude, de inzet van moderne technologie en de verbetering van de internationale samenwerking. Het uiteindelijke doel van de FIOD is het opsporen, bestrijden en afpakken van de grote financiële criminele geldstromen waarbij financiële instellingen een zeer belangrijke rol en verantwoordelijkheid hebben. Voor het fors terugdringen van de omvang van de financiële fraude is volgens de FIOD een goede invulling van de poortwachtersfunctie door banken onmisbaar. Het gesprek met de banken hierover is gestart, zowel collectief in FEC-verband als individueel.