English De Bruijn & Co op LinkedIn

Doe tijdig melding betalingsonmacht bij naheffing!

Een reden waarom de fiscus een bv een naheffingsaanslag kan opleggen is dat de bv minder belasting heeft afgedragen dan zij was verschuldigd. Vloeit dit verschil niet voort uit grove schuld of opzet van de bv? En kan zij de naheffingsaanslag niet betalen? Dan is het raadzaam tijdig een melding van betalingsonmacht in te dienen. Na een tijdige melding is het voor de ontvanger van de belastingen erg lastig om de bestuurder van de bv aansprakelijk te stellen. Dit kan de ontvanger dan namelijk alleen doen als hij bewijst dat de betalingsonmacht het gevolg is van onbehoorlijk bestuur van de bestuurder in de drie jaren vóór de melding. De ontvanger mag daarbij de bestuurder niet verwijten dat de verschuldigde belasting de afgedragen belasting overtreft.

Als de naheffing niet is te wijten aan opzet of grove schuld van de bv, is een melding van betalingsonmacht tijdig als zij uiterlijk twee weken na de vervaldatum van de aanslag plaatsvindt.