English De Bruijn & Co op LinkedIn

Deelgenootschap vóór overlijden uitoefenen!

Sommige huwelijkse voorwaarden bevatten een zogeheten deelgenootschap, waardoor een van de echtgenoten kan verzoeken om verdeling van het vermogen alsof er algehele gemeenschap van goederen was. Als een van de echtgenoten dit verzoek doet voordat de ander overlijdt, kan dit doorwerken naar de hoogte van de nalatenschap. Mits goed uitgevoerd kan men op die manier erfbelasting besparen. Uit recente rechtspraak blijkt echter dat een beroep op een deelgenootschap alleen mogelijk is als dit verzoek plaatsvindt voordat een van de echtgenoten overlijdt. Als de ex-echtgenoot na het overlijden overgaat tot verrekening, zal de fiscus stellen dat sprake is van een inbreng. Dit leidt bij het overlijden van de andere echtgenoot tot een fictieve, belaste verkrijging bij de erfgenamen.

De Belastingdienst houdt bij de berekening van de erfbelasting wel rekening met een eventueel opgenomen verplicht wederkerig finaal verrekenbeding. In dat geval zijn beide echtgenoten namelijk verplicht om bij het overlijden van een van hen af te rekenen alsof sprake was van een huwelijksgemeenschap van goederen.