English De Bruijn & Co op LinkedIn

Aan de slag met het Klimaatakkoord!

Op Prinsjesdag 2019 zijn diverse wetsvoorstellen gepresenteerd. Een van deze wetsvoorstellen omvat de uitvoering van het Klimaatakkoord op fiscaal gebied: de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. U doet er goed aan deze wijzigingen mee te wegen als u een beslissing moet nemen of u nog dit jaar in een nieuw auto gaat investeren of niet. Bij deze wijzigingen valt onder andere te denken aan:

–          Het nihiltarief in de bpm voor auto’s zonder CO2-uitstoot wordt verlengd tot en met 2024. Vanaf 2025 zal voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer de vaste voet van € 360 (prijzen 2019) gelden.

–          De motorrijtuigenbelasting (mrb) kent eveneens een nihiltarief voor een personenauto met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. Dit nihilarief wordt verlengd tot en met 2024. In 2025 betaalt men voor deze personenauto’s 25% van het dan geldende normale mrb-tarief. Vanaf 2026 betaalt men voor deze personenauto’s 100% van het reguliere mrb-tarief. Deze wijziging geldt overigens niet alleen voor personenauto’s maar ook voor bestelauto’s, motorrijwielen, vrachtauto’s, rijdende winkels, autobussen en buitenlandse motorrijtuigen.

–          De houders van een personenauto met een CO2-uitstoot van meer dan 0 maar niet meer dan 50 gram per kilometer komen in aanmerking voor het halftarief van de mrb. In de praktijk voldoen tot nu toe uitsluitend Plug-in Hybride Elektrische Voertuigen (PHEV’s) aan dit criterium. Het kabinet verlengt dit halftarief in de mrb tot en met 2024. In 2025 wordt dit halftarief omgezet in een driekwarttarief. Per 2026 zal dit driekwarttarief vervallen en geldt het volledige tarief.

–          De huidige correctiefactor voor de massa van PHEV voor bestelauto’s wordt verlengd tot en met 2025. Deze correctiefactor dient ter compensatie van het zwaardere gewicht van PHEV in vergelijking met conventionele auto’s. De batterij van de PHEV is de oorzaak van dit verschil.