English De Bruijn & Co op LinkedIn

Van fiscale aftrek naar subsidie monumentenpanden

De Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is onlangs gepubliceerd. Deze overgangsregeling is bedoeld voor bestaande onderhoudsprojecten die doorlopen in 2019. De regeling ziet meer specifiek op de kosten die als drukkende onderhoudskosten tot 2019 wel fiscaal aftrekbaar waren, maar die niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van het beleidskader. Krachtens de Subsidieregeling kunnen eigenaren van een monumentenpand een subsidie krijgen voor kosten van onderhoud dat is uitgevoerd in 2018 terwijl de kosten pas in 2019 zijn betaald. De Subsidieregeling werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Een eigenaar heeft ook recht op subsidie als de verplichtingen zijn aangegaan vóór 2019, maar de betaling van de kosten en de uitvoering van het onderhoud plaatsvonden in 2019.