English De Bruijn & Co op LinkedIn

Kabinet maakt plannen voor CO2-heffing voor bedrijven

Volgens het Klimaatrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn eerder overwogen voorstellen van het kabinet onvoldoende om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen. In een reactie heeft het kabinet zijn voorstellen aangepast. Het kabinet overweegt nu de invoering van een CO2-heffing voor bedrijven. Daarnaast moet vanaf 2020 een verlaging plaatsvinden van de energiebelasting voor burgers. De oversubsidiëring van nieuwe elektrische auto’s moet juist stoppen, terwijl het kabinet meer ondersteuning wil bieden voor tweedehandsmarkt elektrische auto’s. Ook wil het kabinet dat de landbouw een ‘grotere bijdrage’ levert voor extra geld. De geplande verhoging van vaste lasten voor automobilisten gaat echter niet door. Ten slotte komt er minder CO2-opslag.