English De Bruijn & Co op LinkedIn

Eindejaarstips

Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips helpen u daarbij.

 

Tips voor particulieren

 

Schenkingsvrijstellingen 2018

Hebt u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2018 zijn als volgt:

  • jaarlijkse schenking door ouders aan kinderen: maximaal € 5.363 per kind;
  • eenmalige schenking aan kinderen (of hun huwelijkspartner of hun geregistreerde partner): maximaal  25.731 per kind. Het kind moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn (op de veertigste verjaardag schenken is dus te laat!) en vóór 1 maart 2019 moet er een schenkingsaangifte worden ingediend (waarin een beroep wordt gedaan op de vrijstelling);
  • ‘overige verkrijgers’ (zoals kleinkinderen): maximaal  2.147 per persoon of instantie per kalenderjaar.
  • De bekende en zeer populaire eenmalige belastingvrije schenking van € 100.800 voor – kortgezegd – de eigen woning was afgeschaft, maar is inmiddels (vanaf 2017) weer terug van weggeweest!

 

Bijzonderheden:

  • de eenmalige schenking aan kinderen kan met € 27.871 belastingvrij verhoogd worden van € 25.731 naar € 53.602, als het kind de schenking gebruikt voor het kopen van een huis of het betalen van een studie. In het laatste geval moet de studie minstens € 20.000 per jaar kosten. De vrijstelling mag niet worden gebruikt voor het aflossen van een bestaande studieschuld. De vrijstelling mag daarentegen wel gebruikt worden voor het aflossen van een eigenwoningschuld;
  • schenkingen aan goede doelen (zoals kerkelijke en charitatieve instellingen) zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Hoe hoog het bedrag ook is. Het goede doel dient echter wel officieel erkend te zijn, door middel van een zogenaamde ʻAnbi-verklaring’. Zonder zo’n verklaring is van fiscale aftrekbaarheid geen sprake en is door de begiftigde gewoon schenkbelasting verschuldigd. Door het in de regel ontbreken van een familieband tussen partijen loopt zo’n aanslag dan stevig in de papieren!

Verruimde schenkingsvrijstelling voor eigen woning

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning kent een bewogen geschiedenis, maar lijkt inmiddels definitief ingeburgerd te zijn. De vrijstelling kent wel een bestedingsvereiste (kortgezegd: de financiering van een eigen woning). Ook nu is de vrijstelling echter niet beperkt tot de relatie ouders-kinderen. Ook grootouders, ooms en tantes of goede vrienden mogen belastingvrij schenken. Wel is er een: de begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn (nogmaals, het werd al eerder gezegd, maar het gaat in de praktijk zo vaak fout: schenken op de 40e verjaardag is net te laat!) en verder kan men maar eenmaal in het leven gebruikmaken van deze vrijstelling. Let wel: men kan natuurlijk wel van verschillende personen (bijvoorbeeld de grootouders van weerszijde) de maximale belastingvrije schenking ontvangen.

 

Let op: Onvoorziene (en zeer ongewenste!) problemen kunnen optreden als de begunstigde al eerder (om precies te zijn: vóór 2016) een verhoogde schenking heeft ontvangen. Of er in dat geval nog een aanvullende vrijstelling geclaimd kan worden, is nog maar de vraag. Raadpleeg in die situatie beslist een deskundige, want het zou erg jammer zijn als er onnodig recht van schenking betaald moet worden.

 

Belasting terugvragen met P-formulier

Tot en met 31 december 2018 kunt u nog belasting terugvragen voor het belastingjaar 2013 (of voor latere jaren natuurlijk). Dat is niet alleen zinvol voor mensen die gedurende een korte periode inkomen hebben genoten, zoals vakantiewerkers, maar ook als u achteraf recht blijkt te hebben op een hogere heffingskorting. Deze faciliteiten kunnen van toepassing zijn als u alleenverdiener of alleenstaande ouder bent geworden. U dient wel rekening te houden met de drempelbedragen voor teruggave.