English De Bruijn & Co op LinkedIn

Nieuws

Aardige beloningen voor werknemers

De werkkostenregeling (WKR) geldt per 1 januari 2015 voor iedereen. De regeling was weliswaar al eerder ingevoerd, maar u mocht het oude regime nog blijven toepassen. En dat gebeurde massaal. Vergeet niet dat tal van aardige en bijzondere fiscale regelingen waarvan u in uw bedrijf wellicht gebruik maakte (zoals het bekende gouden horloge voor de jubilaris) vanaf 2015 (en dus helaas ook in 2018) gewoon onder de WKR afgehandeld moeten.

Lees verder...

Tips voor ondernemers

Wilt u in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek, startersaftrek, enzovoort, werk dan voor 31 december uw urenadministratie bij. In principe moet u uitkomen op minstens 1.225 uur per jaar. Zwangere (of inmiddels bevallen) onderneemsters en arbeidsongeschikte starters hoeven minder uren te maken.

Lees verder...

Aftrekposten

Datgene wat als aftrekpost in aanmerking komt, maar betrekking heeft op volgend jaar, mag u al dit jaar betalen en aftrekken (met uitzondering van vooruitbetaalde rente voor de eigen woning, die betrekking heeft op een periode die eindigt na 30 juni 2019). Hieronder geven we enkele mogelijkheden.

Lees verder...

Optimaal beleggen in box 3

Vanaf 2017 is het systeem van belastingheffing in box 3 op de schop gegaan. Er zijn wat hogere vrijstellingen gekomen, en voor de wat grotere vermogens gaat – bij een gelijkblijvend tarief van 30% – het (overigens niet voor tegenbewijs vatbare) forfaitaire rendement omhoog, waardoor per saldo veelal meer belasting verschuldigd zal zijn. Alle reden dus om extra alert te zijn op de hoogte van uw box 3-vermogen op de peildatum van 1 januari 2019. Er zijn nog steeds verschillende mogelijkheden om het belastbare vermogen omlaag te krijgen. Hieronder laten we zien hoe u dat doet.

Lees verder...

Eindejaarstips

Eindejaarstips. Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips helpen u daarbij.

Lees verder...

Belastingheffing over aandelen SNS Reaal

Met de beursgenoteerde SNS bank is het zoals bekend slecht afgelopen. De vraag is hoe de fiscale positie is van aandeelhouders van deze bank die op 1 januari 2013 aandelen in deze bank hielden. Daarover is nu door de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven.

Lees verder...

Wet Hillen

De Wet Hillen (formeel de ‘aftrek geen of geringe eigenwoningschuld’) is met de aanvaarding door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel tot het geleidelijk uitfaseren van deze aftrek formeel ten grave gedragen.

Lees verder...

Verlies als ab-houder of als schuldeiser?

In welke hoedanigheid (‘met welke pet op’) een (voormalig) aandeelhouder een verlies op een vordering lijdt, kan van groot belang zijn voor de fiscale behandeling van dit verlies. In een onlangs door Hof Arnhem-Leeuwarden berechte zaak lagen de kaarten als volgt.

Lees verder...

Cliënt dupe sjoemelende belastingconsulent

Als een definitieve aanslag eenmaal is opgelegd kan de inspecteur niet zonder meer een navorderingsaanslag opleggen. Daarvoor heeft hij een ‘nieuw feit’ nodig, een feit dat hij nog niet wist (of niet behoorde te weten) toen de eerdere aanslag werd opgelegd.

Lees verder...