English De Bruijn & Co op LinkedIn

Nieuws

Goedkeuring bij eigenwoningverleden

De bekende bijleenregeling (met de bijbehorende eigenwoningreserve) is eigenlijk een logische en eenvoudige regeling. De verkoopwinst van je woning moet gebruikt worden voor de financiering van je volgende woning, op straffe van het (gedeeltelijk) verlies van je renteaftrek

Lees verder...

Fiscale eenheid: hoe nu verder?

In de vorige editie werd al bericht (‘Spoedreparatie fiscale eenheid: MKB de pineut?’) over de bom die het Europees Hof van Justitie heeft laten ontploffen onder de fiscale eenheid vennootschapsbelasting.

Lees verder...

Kleine kruisjes met grote gevolgen

Transacties tussen bv en dga in onroerend goed worden in de regel nauwlettend in de gaten gehouden. Zo ook in dit geval, waarin een bv maar liefst elf verhuurde woningen verkocht aan haar (middellijk) dga en diens kinderen.

Lees verder...

Sinaasappeltje persen

Wie een pak sinaasappelsap koopt staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar u betaalt op dat moment een bedragje aan belasting op grond van de ‘Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten’.

Lees verder...

Eénverdieners de fiscale klos

Hoe binnen een gezin of ander samenlevingsverband verdiend inkomen belast moet worden is vaak voorwerp van verhitte discussies. De fiscale druk op de bekende éénverdiener staat daarbij in de regel centraal.

Lees verder...

Trustkantoor moet bloeden

De fiscus bekijkt trustkantoren vaak met gepaste argwaan. Terecht, zo bleek onlangs weer, toen met behulp van een trustkantoor twee BN’ers de fiscus op grote schaal hadden getild. Toen dat uitkwam bleek verhaal op de belastingplichtigen door de fiscus niet meer mogelijk.

Lees verder...

Airbnb aan banden

Het is vooral een hoofdstedelijk probleem, maar ook in bijvoorbeeld Maastricht en Groningen is Airbnb in opkomst. Buurtbewoners zijn er vaak niet blij mee, en reguliere hotels vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

Lees verder...

Beleid kapitaalverzekeringen

Het is een forse brochure geworden, maar het gaat voor veel mensen dan ook om groot geld: de afhandeling van hun – toegegeven, het is fiscale geheimtaal – KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering.

Lees verder...

Tipgevers blijven geheim!

Het gebruik door de fiscus van anonieme en op provisiebasis werkende tipgevers blijft gevoelig liggen. Een belangstellende gooide er maar eens een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) tegen aan. Hoe het stond met het tipgeversbeleid bij Financiën, zo luidde de vraag.

Lees verder...

Vergrijpboete voor adviseur

Het mag niet maar toch gebeurt het met enige regelmaat; het indienen van (onjuiste) nihilaangiften omzetbelasting, om te voorkomen dat er een systeemaanslag (uiteraard met boete) wordt opgelegd.

Lees verder...

Voortaan enkel digitaal

Ondernemers melden de fiscus op grote schaal (verplicht!) de betalingen die zij aan derden hebben gedaan. Het gaat daarbij dan om werkzaamheden die niet door werknemers en niet door ondernemers worden verricht.

Lees verder...