English De Bruijn & Co op LinkedIn

Zonnepanelen en WOZ

Zonnepanelen verhogen de WOZ-waarde van uw woning. Althans, dat kan het geval zijn, aldus een recente beslissing van Hof Arnhem-Leeuwarden van 17 april 2018. In het concrete geval leidde de aanwezigheid van zonnepanelen op het dak van de getaxeerde woning tot een hogere WOZ-waarde tot een bedrag van € 3.000. Van belang hierbij is de intentie van de woningeigenaar. Is het de bedoeling (wat meestal het geval zal zijn) dat de panelen op de woning blijven zitten als de eigenaar vertrekt dan worden de zonnepanelen onderdeel van de woning. Het is opmerkelijk genoeg niet van belang of de panelen technisch zonder schade verwijderd kunnen worden. Het gevolg van een en ander is dat zonnepanelen in de regel tot een hogere WOZ-waarde leiden.

Inmiddels zijn Kamervragen over deze kwestie gesteld. Het lijkt een kwestie van tijd te zijn voordat de waarde van zonnepanelen uit de WOZ-waarde geëlimineerd zal gaan worden.