English De Bruijn & Co op LinkedIn

Woonruimte voor personeel; geen aftrek voorbelasting

Van sommige kosten is de daarop drukkende omzetbelasting niet aftrekbaar als voordruk. Ook niet als de zakelijkheid van die posten niet in geschil is en die kosten bij de winstberekening wel gewoon aftrekbaar zijn. Het gaat daarbij om kosten met een sterk persoonlijk karakter, zoals die van eten en drinken en – zoals in het berechte geval – huisvesting. Een uitzendbureau stelde aan haar (met name buitenlandse) uitzendkrachten woonruimte ter beschikking. Daarbij moet gedacht worden aan hotelkamers, pensions, flats en vakantiehuisjes. De uitzendkrachten betaalden voor deze woonruimte geen vergoeding. Er ontstond een verschil van mening met de fiscus over de vraag of de voorbelasting die in rekening werd gebracht met betrekking tot het ter beschikking stellen van woonruimte aftrekbaar was. In het bijzonder was in geschil of het BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek) van toepassing was. Hof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat dit het geval was. Er was geen sprake van bijzondere omstandigheden waardoor de ondernemer gedwongen was de huisvesting van de werknemers voor haar rekening te nemen. De ondernemer kon dit althans niet bewijzen.

Iets dus om rekening mee te houden als u woonruimte voor uw werknemers regelt.