English De Bruijn & Co op LinkedIn

Wat is een gemeentelijk monument waard?

Monumenten zijn er in maten en soorten: naast de bekende rijksmonumenten zijn er bijvoorbeeld gemeentelijke monumenten. In een WOZ-procedure verschilden partijen van mening over de vraag wat een herenhuis – dat aangemerkt was als een gemeentelijk monument – waard was. De eigenaar bepleitte een waarde op de waarde peildatum van € 790.000, volgens de gemeente bedroeg de waarde echter € 845.000. Ter onderbouwing van de door de gemeente bepleitte waarde waren een viertal vergelijkingsobjecten overlegd. Het bijzondere was dat één van deze objecten geen gemeentelijk monument was, maar een rijksmonument. En zoals bekend zijn de faciliteiten voor dit soort objecten beduidend ruimer dan die voor andere soorten monumenten. Dat vond de rechter ook; ‘het is van algemene bekendheid dat een rijksmonument fiscaal gunstiger voordelen heeft dan een gemeentelijk monument’, aldus het hof. En omdat geen van de beide partijen de bepleite waarde verder voldoende had kunnen onderbouwen ging de rechter er bij de waardebepaling tussenin zitten, en kwam in een salomonsoordeel tot een waarde van € 810.000.

Toch iets om rekening mee te houden als u eigenaar of gebruiker bent van een monument dat geen rijksmonument is.