English De Bruijn & Co op LinkedIn

Waarde teakhoutparticipaties

Nogal wat belastingplichtigen hebben in het recente verleden hun spaarcentjes gestoken in teakhoutplantages. Dat liep maar zelden goed af; veel van dit soort avonturen eindigen met een faillissement van de plantage en/of de aanbieder van dit soort beleggingsproducten. Maar wat is nu de waarde van dit soort participaties tijdens de rit? Over deze vraag werd door de Belastingdienst met een belangenvereniging een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij van een (pessimistische) prognose van een bosbouwkundig taxatiebureau werd uitgegaan. Een belegger wilde daar echter niet mee akkoord gaan, en waardeerde zijn participatie meteen al op nihil. Begrijpelijk, want het einde van de belegging was (achteraf) bekend. Toch wilde de fiscus – en ook de rechter – hier niet in meegegaan. De waarde over het betreffende belastingjaar was bepalend en niet de waarde aan het einde van de rit. Niet gezegd kon worden – aldus de rechter – dat de participaties over het betreffende jaar geen enkele waarde in het economisch verkeer meer hadden. Dat die participaties (feitelijk) niet mee verhandelbaar waren (niemand stapte er meer in, en terecht!) deed daar niet aan af.

De beslissing is niet enkel voor teakhoutplantages van belang. Ook andere beleggingen die waardeloos aflopen kunnen tijdens de rit – voor fiscale doeleinden althans – nog wel degelijk waarde hebben.