English De Bruijn & Co op LinkedIn

Voorbelasting aftrekken is kiezen voor ondernemingsvermogen

Als u een pand laat bouwen dat u zowel voor bewoning als voor uw onderneming gaat gebruiken, zal in principe sprake zijn van keuzevermogen. U mag dan bepalen of dit pand voor de omzetbelasting tot uw ondernemingsvermogen of tot uw privévermogen gaat behoren. Als u als ondernemer de btw op de bouwkosten hebt afgetrokken als voorbelasting en daartoe gerechtigd was, hebt u daarmee volgens Rechtbank Noord-Nederland uw keuze al gemaakt. Het gevolg is dat u recht hebt op btw-aftrek, maar ook een btw-correctie moet toepassen vanwege het privégebruik van het pand.

Wil een pand keuzvermogen vormen, dan moet zowel het zakelijke gebruik als het privégebruik meer dan 10% bedragen. Bij een zakelijk gebruik of privégebruik van hooguit 10% is sprake van verplicht privévermogen respectievelijk verplicht ondernemingsvermogen.