English De Bruijn & Co op LinkedIn

Verruimde KOR komt er (waarschijnlijk) aan

De Belastingdienst schrijft het als één woord: Kleineondernemersregeling (KOR). De KOR is een regeling die zich in de belangstelling van veel (in de regel kleine, zoals het woord trouwens al aangeeft) ondernemers mag verheugen. De KOR staat op dit moment enkel open voor ondernemers natuurlijke personen en grijpt aan bij het per saldo door de ondernemer aan omzetbelasting verschuldigde bedrag. Dat alles gaat (als alles goed gaat per 1 januari 2020) veranderen. De nu voorliggende regeling zal ook gaan gelden voor niet-natuurlijke personen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen. Verder is het aan omzetbelasting verschuldigde bedrag niet langer relevant voor de KOR maar wordt het de jaaromzet van de ondernemer die maatgevend is. Ondernemers die de nieuwe regeling toepassen brengen geen omzetbelasting in rekening aan hun afnemers en zijn ontheven van het doen van btw-aangifte en van de bijhorende administratieve verplichtingen.