English De Bruijn & Co op LinkedIn

Vernieuwing van kleineondernemersregeling in 2020

In 2020 zal de wetgever de kleineondernemersregeling (KOR) flink aanpassen. Ondernemers die deze nieuwe regeling willen toepassen, mogen per kalenderjaar maximaal € 20.000 aan omzet behalen. Wie kiest voor deze regeling, brengt geen btw meer in rekening bij zijn klanten. De ondernemer doet evenmin btw-aangifte, maar moet wel de omzet blijven bijhouden in de administratie. Tegenover deze voordelen staat dat de ondernemer de voorbelasting niet meer kan aftrekken of terugvragen. Wie direct (vanaf 1 januari 2020) wil deelnemen, moet zich vóór 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst. Vanaf het tijdstip dat een ondernemer deelneemt aan de nieuwe regeling, geldt de nieuwe regeling voor minstens drie jaar.

 

Terwijl de huidige KOR alleen geldt voor btw-ondernemers die natuurlijke personen zijn, staat de nieuwe regeling ook open voor rechtspersonen. Stichtingen, verenigingen en bv’s kunnen dus ook deze regeling toepassen mits zij voldoen aan de voorwaarden.