English De Bruijn & Co op LinkedIn

Transitievergoeding gaat in 2019 omhoog

Met de versoepeling van het ontslagrecht (althans: zo was het ooit bedoeld) hebben we het fenomeen van de transitievergoeding gekregen. De transitievergoeding is bedoeld als een soort van compensatie voor het ontslag, waarbij de werknemer het ontvangen bedrag naar eigen inzicht kan gebruiken, bijvoorbeeld om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten door het volgen van opleiding of scholing. Kenmerkend aan deze vergoeding is dat die (anders dan de uitkomst van de bekende kantonrechtersformule) gemaximeerd is. Dit maximum wordt per 1 januari 2019 verhoogd van € 79.000 naar € 81.000.