English De Bruijn & Co op LinkedIn

Tips voor ondernemers

Urenadministratie bijwerken

Wilt u in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek, startersaftrek, enzovoort, werk dan voor 31 december uw urenadministratie bij. In principe moet u uitkomen op minstens 1.225 uur per jaar. Zwangere (of inmiddels bevallen) onderneemsters en arbeidsongeschikte starters hoeven minder uren te maken.

 

Investeringen vervroegen of uitstellen

Om optimaal te profiteren van de fiscale voordelen is het raadzaam om goed na te denken over het tijdstip en de hoogte van uw investeringen. Misschien moet u bepaalde investeringen vervroegen of juist uitstellen tot volgend jaar.

 

Aandachtspunten:

  • alleen bedrijfsmiddelen vanaf € 450 komen in aanmerking voor investeringsaftrek;
  • de investeringsfaciliteiten kennen een verschillende drempel. De drempel voor de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) bedraagt € 2.300, de EIA, MIA daarentegen kennen een drempel van € 2.500;
  • hoe hoger het investeringsbedrag, des te lager het aftrekbare percentage. Bij investeringen boven € 314.673 per jaar (bedrag 2018), is geen aftrek meer mogelijk;
  • let er op dat u sinds 2015 geen KIA en Vamil meer kunt krijgen op milieuvriendelijke auto’s;
  • MIA geldt wel voor in de Milieulijst MIA/Vamil aangewezen personenauto’s. Daarbij kunt u onder meer denken aan volledig (!) emissieloze auto’s, in de praktijk derhalve elektrische auto’s;
  • als er sprake is van een samenwerkingsverband, dan is het niet mogelijk om een grote investering te verdelen over de afzonderlijke vennoten, om zo een hoger aftrekpercentage te behalen.

 

Willekeurig afschrijven

Als 2018 het laatste jaar is waarin u recht hebt op startersaftrek, dan is dit tevens het laatste jaar waarin u investeringen kunt doen waarop u willekeurig mag afschrijven.

 

Was u al van plan om nog te investeren, dan is het dus gunstig om dat dit jaar nog te doen (met een maximum van € 314.673). Het moet daarbij gaan om investeringen die ook in aanmerking zouden komen voor kleinschaligheidsaftrek.

 

Investeringsaftrek veilig stellen

Wilt u bepaalde bedrijfsmiddelen waarvoor u ooit investeringsaftrek hebt genoten weer verkopen, dan kan het gunstig zijn om de verkoop uit te stellen tot volgend jaar. Want: bij verkoop binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden, moet de aftrek weer geheel of gedeeltelijk worden bijgeteld. Daarna niet meer.

 

Herinvesteringsreserve benutten

Ga na of u nog dit jaar bedrijfsmiddelen moet aanschaffen, om te voorkomen dat u uw herinvesteringsreserve verspeelt.