English De Bruijn & Co op LinkedIn

Te laat aangifte doen is prijzige grap

U moet niet alleen juist en volledig aangifte doen, u moet vooral ook op tijd aangifte doen. Dat ondervond een (toegegeven: hardleerse) belastingplichtige die over het jaar 2015 opnieuw te laat was met het indienen van zijn aangifte vennootschapsbelasting. De Inspecteur legde daarom een verzuimboete op van € 2.639, wegens het te laat indienen van de aangifte vennootschapsbelasting. Belachelijk, zo vond belanghebbende. Ruim twee-en-een-half duizend euro voor zo iets onnozels als het niet op tijd aangifte doen. Bovendien, zo stelde de belastingplichtige, hij kon er niets aan doen, het was de adviseur die de fout had gemaakt.

Maar hij kreeg geen poot aan de grond. Een bv is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aangifte doen, ook als daarvoor gebruik gemaakt wordt van ‘een beroepsmatig optredende gemachtigde’. Bovendien was het niet de eerste keer: het betrof maar liefst het vierde verzuim in vier opvolgende jaren. Nu de fiscus nog coulant was geweest en slechts de helft van de maximale boete had opgelegd kon de rechter zich prima vinden in het boetebedrag.

Het verweer dat het geld voor de boete ontbrak maakte ook geen indruk: het feit dat er steeds sprake was geweest van verlies en dus niet van winst ontslaat iemand niet van de verplichting om aangifte te doen.