English De Bruijn & Co op LinkedIn

Staatssecretaris pleit voor operationele methoden fraudebestrijding

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak van btw-fraude. Sinds enkele jaren beschikt Nederland over een detectietool die specifiek is gericht op btw-carrouselfraude. Bij het analyseren van binnenkomende fraudesignalen ligt de nadruk mede op het in kaart brengen van de totale keten. Naast de plofketens besteedt Nederland veel aandacht aan de zogenoemde conduit- of doorvoerbedrijven. Verder werkt Nederland sinds 2010 samen in Eurofisc, een early warning-systeem waarin alle lidstaten actief samenwerken in de strijd tegen btw-fraude. Volgens de Staatssecretaris hebben tot nu toe juist de hiervoor genoemde operationele methoden voor een steeds snellere en betere fraudebestrijding gezorgd zonder dat wetgeving ingrijpend hoeft te wijzigen en het bedrijfsleven onnodig wordt belast.