English De Bruijn & Co op LinkedIn

Schenking op veertigste verjaardag is ook nog voordelig

Voor de schenking ten behoeve van een eigen woning geldt een bijzondere verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting van € 102.010 (bedrag 2019). Een voorwaarde voor deze bijzondere verhoogde vrijstelling is dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind. De leeftijd van dat kind moet liggen tussen de achttien en veertig jaar. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën in een geactualiseerd besluit goedgekeurd dat de schenking plaatsvindt op de dag waarop het kind veertig wordt. Op die dag kan de jarige dus nog een mooi en fiscaal voordelig cadeau ontvangen!

Als de begunstigde zelf veertig jaar of ouder is, terwijl zijn partner nog geen veertig is, mag hij ook gebruik maken van de bijzondere verhoogde schenkingsvrijstelling.