English De Bruijn & Co op LinkedIn

Rente familiebank gemaximeerd

Het komt vaak voor: kinderen die geld lenen van hun ouders, om op die manier een huis te kunnen kopen. Het bijzondere aan deze financiering zijn de fiscale gevolgen. Voor de kinderen is de betaalde rente aftrekbaar als eigen woningrente, bij de ouders blijft de feitelijk ontvangen rente onbelast. Zij hebben immers enkel te maken met de forfaitaire heffing in box 3. Een hoge rente kan dan fiscaal voordelig uitpakken, zeker als de betaalde rente door de ouders weer (belastingvrij) aan de kinderen wordt terug geschonken. De Rechtbank Den Haag heeft onlangs beslist dat de hoogte van de (aftrekbare) rente in dit soort gevallen aan grenzen gebonden is. Partijen waren daar een rente van maar liefst 9% overeengekomen en dat vond de rechter toch echt te grijs. Een rente van 3% werd in het berechte geval zakelijk en dus toelaatbaar geacht, en daar mocht nog een toeslag van anderhalf procentpunt op gezet worden, omdat de lening zonder hypothecaire zekerheid was verstrekt.

Ook in de verhouding tussen ouders en kinderen moet dus van een zakelijk rentepercentage worden uitgegaan, waar dan nog een toeslag op gezet kan worden wegens bijzondere omstandigheden. Denk aan een in verhouding tot de waarde van het huis hoge lening of – zoals in het berechte geval – het ontbreken van hypothecaire zekerheid.