English De Bruijn & Co op LinkedIn

Nieuwe (22e) Halfjaarsrapportage Belastingdienst

De Staatssecretaris van Financiën heeft weer de Halfjaarsrapportage (de 22e al weer) van de Belastingdienst gepubliceerd. De eerste zes maanden van 2018 stonden in het teken van de nieuwe veranderaanpak van de Belastingdienst. Kort gezegd wil men ‘gefaseerd en beheerst voortgang’ boeken op een overzichtelijk aantal projecten. Kortom: men gelooft niet meer in heel grote projecten want die zijn te vaak op niets (of erger!) uitgelopen. Als canards worden in dit verband genoemd de gang van zaken rond de vertraging in de schenk- en erfbelasting en de verslechterde bereikbaarheid van de Belastingtelefoon. Verder is een punt van zorg dat het percentage binnen de Awb-termijn afgehandelde bezwaarschriften gedaald is van 85% in de eerste helft van 2017 naar 81% in de eerste helft van 2018. De meeste bezwaren hebben betrekking op de inkomstenbelasting.

De staatssecretaris merkt op dat er bij de Belastingdienst ook veel wel goed is gegaan. Een terechte opmerking, waar in de grote krantenkoppen over begane fouten maar zelden aandacht voor bestaat.