English De Bruijn & Co op LinkedIn

Moment van inkeer is bepalend

De jacht op zwart (spaar)geld is in volle gang. Dat vormt voor veel bang gemaakte belastingplichtigen (of zou sprake zijn van echte spijt en daadwerkelijk berouw?) reden om in te keren en het zwarte geld aan de fiscus op te biechten. Die inkeerregels zijn de laatste jaren echter aangescherpt. Inkeer kan niet altijd meer straffeloos plaatsvinden. Dat ondervond een belastingplichtige die na 2 juli 2009 inkeerde over jaren waarin zij toen nog straffeloos had kunnen inkeren. Welk boeteregime was nu van toepassing: het milde regime dat in de periode van zwartsparen van toepassing was of het aangescherpte regime dat ten tijde van de inkeer bestond? Wie welk standpunt verdedigde mag duidelijk zijn, en bij de rechtbank kreeg belastingplichtige nog gelijk. Maar de Hoge Raad was het daar niet mee eens. Het aangescherpte inkeerbeleid was volgens de Hoge Raad niet onvoorzienbaar en bovendien was er sprake van een adequaat overgangsrecht.

De Hoge Raad heeft de zaak naar een ander gerechtshof verwezen voor verdere afhandeling.