English De Bruijn & Co op LinkedIn

Kosten terugvorderen alimentatie niet aftrekbaar

Kosten rondom het verkrijgen (of juist niet hoeven betalen) van alimentatie worden niet spiegelbeeldig behandeld. De kosten om een alimentatie-uitkering te verkrijgen zijn aftrekbaar, de kosten om je ex-partner van het lijf te houden weer niet. Dat ondervond een man die in 2011 gescheiden was. Vanaf 2010 had hij alimentatie betaald. Ten onrechte vond hij achteraf en er werden procedures opgestart om de betaalde bedragen terug te krijgen. Belastingplichtige wenste de kosten die hij hiervoor had gemaakt als aftrekpost op te voeren. Hij stelde hierover vragen aan de Belastingdienst, maar die gaf aan dat aftrek niet mogelijk was. Desondanks werden de kosten als aftrekpost opgevoerd. Dat bleek echter onjuist: volgens de inspecteur en de rechter zijn kosten in verband met de terugvordering van betaalde alimentatie niet aftrekbaar. Terugbetaalde alimentatie vormt weliswaar een negatieve persoonsgebonden aftrek, maar de wet biedt geen mogelijkheid om kosten ter verkrijging van een negatieve persoonsgebonden aftrek in mindering te brengen.

Wat het voor meneer extra zuur zal hebben gemaakt is dat hij de procedures tegen zijn ex weliswaar had gewonnen, maar dat deze niet in staat bleek om het toegewezen bedrag terug te betalen. Meneer stond dus – ondanks zijn gelijk – in alle opzichten met lege handen.