English De Bruijn & Co op LinkedIn

Geen overgang naar privé zonder stijging privégebruik

Hebt u een auto gekocht, deze tot uw ondernemingsvermogen gerekend maar wilt u de auto laten overgaan naar uw privévermogen? Houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst het overgangsmoment misschien niet accepteert als het privégebruik laag was en blijft. In dat geval hebt u volgens Hof Arnhem-Leeuwarden geen goede reden om op uw keuze terug te komen.

Hebt u de auto die u naar privé wilde overbrengen enige tijd na deze overdracht ingeruild voor een nieuwe auto? En rekent u deze nieuwe auto tot uw ondernemingsvermogen? Ook dan is de kans groot dat de inspecteur het standpunt inneemt dat de oude auto niet naar uw privévermogen mocht overgaan