English De Bruijn & Co op LinkedIn

Geen herrekening uitkering bij kleine nakomende lijfrentepremie

Bij omzetting van het ene lijfrenteproduct in een ander lijfrenteproduct ontvangt de nieuwe aanbieder na berekening van de uitkeringen soms nog een nagekomen bedrag aan rendement van de vorige aanbieder. Zo’n nagekomen bedrag leidt in beginsel tot herrekening van de uitkeringen en soms zelfs tot de heffing van revisierente. De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de heffing van revisierente achterwege blijft als het nagekomen bedrag hooguit € 500 bedraagt. Sinds 16 mei 2019 is deze grens verhoogd naar € 1.000.

Een vergelijkbare goedkeuring geldt voor een uit te keren restsaldo van een lijfrenterekening. De verzekeraar mag dus hooguit € 1.000 aan restsaldo samen met de laatste lijfrente-uitkering of separaat uitbetalen alsof sprake is van de uitkering van een reguliere lijfrentetermijn.