English De Bruijn & Co op LinkedIn

Financieren van derden is vaak bedrijfsvreemde activiteit eenmanszaak

Drijft u een IB-onderneming (eenmanszaak, vof, maatschap, gesloten cv) die zich normaal gesproken niet bedrijfsmatig bezighoudt met het verstrekken van financieringen? Maar hebt u toch aan een andere onderneming een lening verstrekt? Dan is het nog maar de vraag of de inspecteur accepteert dat u uw vordering op het andere bedrijf tot uw ondernemingsvermogen rekent. De kans is groot dat de fiscus het standpunt inneemt dat het financieren van een derde een bedrijfsvreemde activiteit is. De inspecteur zal dan de lening tot uw privévermogen rekenen, zodat eventuele waardedalingen van de lening niet aftrekbaar zijn.

In het geval waarin u met de schuldenaar concrete afspraken hebt gemaakt over het verrichten van werkzaamheden in een samenwerkingsverband, kan het verstrekken van de lening wel binnen uw bedrijfsactiviteiten passen.