English De Bruijn & Co op LinkedIn

Eindbeslissing fiscale eenheid

Het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting bevat volgens het Europese Hof van Justitie discriminatoire elementen. En die zijn nu eenmaal niet toegestaan. In Den Haag zag men tijdens de procedure de bui al hangen, reden om de reparatiewetgeving voor te bereiden. Die zou in werking moeten treden als de beslissing van het Hof voor de fiscus negatief zou uitpakken, wat uiteindelijk ook het geval was. De beslissing van het Europese Hof moet gezien worden als een aanwijzing voor de nationale rechter die de zaak behandelt. Met andere woorden: er moet nog een eindbeslissing genomen worden, in dit geval door de Hoge Raad. Die beslissing is nu genomen, waarbij de Hoge Raad het Hof uiteraard gevolgd heeft. De reparatiewetgeving was dus terecht!

Het reparatievoorstel zou aanvankelijk met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 in werking treden. In een latere fase is echter beslist dat het wetsvoorstel enkel zal terugwerken tot 1 januari 2018.