English De Bruijn & Co op LinkedIn

De Milieulijst is vastgesteld voor dit jaar

In de zogeheten Milieulijst zijn categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen, die in aanmerking komen voor bepaalde fiscale faciliteiten. Daarbij valt te denken aan de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Met de instrumenten MIA en VAMIL wil de overheid investeringen in bedrijfsmiddelen, die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu, fiscaal stimuleren. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door die instrumenten ondersteund wordt. Jaarlijks vindt een aanpassing van de Milieulijst plaats. Redenen voor aanpassingen zijn bijvoorbeeld dat voor bepaalde bedrijfsmiddelen verdere stimulering van de marktintroductie niet meer noodzakelijk wordt geacht. Soms wordt de formulering van bepaalde bedrijfsmiddelen aangescherpt of versoepeld. En het kan ook gebeuren dat nieuwe, innovatieve bedrijfsmiddelen op de Milieulijst worden opgenomen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2019 vastgesteld.

Als de ondernemer de milieu-investeringsaftrek toepast op een bedrijfsmiddel, kan hij daarvoor niet ook nog eens de energie-investeringsaftrek toepassen.