English De Bruijn & Co op LinkedIn

Cliënt dupe sjoemelende belastingconsulent

Als een definitieve aanslag eenmaal is opgelegd kan de inspecteur niet zonder meer een navorderingsaanslag opleggen. Daarvoor heeft hij een ‘nieuw feit’ nodig, een feit dat hij nog niet wist (of niet behoorde te weten) toen de eerdere aanslag werd opgelegd. Een nieuw feit is echter niet nodig (waardoor navordering dus mogelijk is) als sprake was van kwade trouw. In een onlangs berecht geval was het de belastingconsulent die niet zuiver op de graat was. Na een onderzoek werd deze consulent strafrechtelijk veroordeeld. Toen de kwestie van de consulent afgehandeld was, werden zijn cliënten aan een nader onderzoek onderworpen. Maar waren deze mensen nu zelf te kwader trouw of kon het gedrag van hun consulent hen wellicht toegerekend worden? Of had de fiscus ook hier een nieuw feit nodig om te kunnen navorderen? Hof Arnhem-Leeuwarden was van mening dat bij de consulent sprake was van kwade trouw, waar het gevolg van was dat bij zijn cliënten zonder meer kon worden nagevorderd. Of er een nieuw feit is, was niet meer van belang.

Misschien kan er door de cliënten een schadeclaim worden ingediend bij de adviseur. Maar of daar nou veel te halen valt …