English De Bruijn & Co op LinkedIn

CAP en vaste indexatie bij pensioenen

Op grond van bepalingen in de loonbelasting kunnen een ouderdoms-, een partner- en een wezenpensioen de maxima van art. 18a, 18b en 18c Wet LB 1964 overstijgen voor zover dat het gevolg is van het aanpassen van het pensioen aan loon- of prijsontwikkelingen (de bekende indexatie dus). Aan het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) is gevraagd hoe een vaste indexatie vormgegeven kan worden. Het CAP heeft desgevraagd geantwoord dat het toezeggen van een vaste indexatie alleen is toegestaan als deze vaste indexatie een redelijke benadering is van de loon- of prijsindexatie over een reeks van toekomstige jaren.

Een vaste indexatie kan dus niet incidenteel worden toegezegd maar alleen over een reeks van toekomstige jaren.