English De Bruijn & Co op LinkedIn

Bv mag met verlies aan eigen dga verkopen

De Belastingdienst kijkt doorgaans scherp naar transacties tussen bv’s en hun dga’s. Koopt een dga een perceel van een gelieerde bv tegen een prijs die onder de kostprijs ligt? Dan zal de inspecteur vaak de conclusie trekken dat sprake is van een verkapte winstuitdeling. Maar dat hoeft lang niet altijd terecht te zijn. Zo blijkt uit rechtspraak dat een verkoop van een perceel aan de dga onder de kostprijs zakelijk kan zijn. Bijvoorbeeld als de bv het perceel in eerste instantie heeft gekocht voor bedrijfsplannen, die pas later niet doorgingen.

Bij geschillen is de hoofdregel dat wie stelt, zijn stelling moet bewijzen. In principe moet dus de inspecteur bewijzen dat een transactie onzakelijk is, als hij dit standpunt inneemt.