English De Bruijn & Co op LinkedIn

Btw op dak voor zonnepanelen vormt aftrekbare voorbelasting

Wie een woning laat bouwen en op het dak van deze woning zonnepanelen laat plaatsen om vervolgens de opgewekte energie te leveren aan zijn energieleverancier, is btw-ondernemer. Het gevolg is dat de woningeigenaar onder voorwaarden de btw op de zonnepanelen kan aftrekken. Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat een eigenaar die de btw op zijn zonnepanelen kan aftrekken onder voorwaarden ook de btw die betrekking heeft op het dak mag aftrekken als voorbelasting. Het dak heeft dan namelijk niet alleen nut voor de woonfunctie van de woning, maar dient ook de exploitatie van de zonnepanelen. Door de exploitatie van de zonnepanelen krijgt het dak mogelijk een zakelijke functie.

Een belangrijke omstandigheid die erop wijst dat het dak mede dient voor de exploitatie van zonnepanelen doet zich voor als de bouwplannen van het dak zijn aangepast om het plaatsen van zonnepanelen mogelijk te maken.