English De Bruijn & Co op LinkedIn

Bouwval kan ook onder 2% overdrachtsbelasting vallen

Als een onroerende zaak kwalificeert als woning, hoeft de verkrijger maar 2% overdrachtsbelasting te betalen in plaats van de normale 6%. In een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde de Belastingdienst dat een verkregen onroerende zaak zo gebrekkig was, dat het niet kon gaan om een gebouw, laat staan een woning. De desbetreffende onroerende zaak had geen overdekte en/of afgesloten ruimte. Op het moment van de overdracht ontbraken ook binnenwanden, verdiepingsvloeren, kozijnen, ramen, deuren en leidingen. De inspecteur zag in de onroerende zaak niet meer dan een overblijfsel. Maar de rechtbank vond niet dat sprake was van een zodanig verval dat de onroerende zaak niet langer als gebouw was aan te merken. Dat de onroerende zaak op het moment van overdracht niet geschikt was voor bewoning, doet hier niet aan af. Zelfs het ontbreken van deuren, ramen en dakbedekking maakte dat de onroerende zaak nog steeds een gebouw was dat naar zijn aard bestemd was voor bewoning. En dus was het tarief van 2% van toepassing.

De verkrijging van een nieuwe onroerende zaak of een bouwterrein is in principe vrijgesteld van overdrachtsbelasting, maar wel belast met btw. Als de verkrijger de onroerende zaak of het bouwterrein gebruikt als bedrijfsmiddel en de voorbelasting (gedeeltelijk) kan aftrekken, is deze vrijstelling in beginsel niet van toepassing.