English De Bruijn & Co op LinkedIn

Betalen in aandelen interessant voor start-ups

De Staatssecretaris van Financiën heeft laten weten in zijn fiscale beleidsagenda dat hij het voor start- en scale-ups aantrekkelijker wil maken om hun werknemers in aandelenopties te betalen. Het kabinet zal de komende tijd laten onderzoeken of een regeling is te ontwerpen die qua moment van belastingheffing meer past bij de situatie van start- en scale-ups. Onder de huidige wetgeving vindt de belastingheffing over de aandelenopties plaats bij omzetting in aandelen. Op dat moment kunnen de medewerkers van start- en scale-ups de aandelen vaak nog helemaal niet verkopen of met ander geld de belasting betalen. Daarom zal onderzoek plaatsvinden naar het nut en de mogelijkheid van uitstel van de belastingheffing naar een later moment, wanneer wel geld beschikbaar is om de belasting te betalen. Het moment waarop de onderneming een beursgang maakt, zou bijvoorbeeld zo’n moment kunnen zijn. Als het lukt om het belastinguitstel een aantrekkelijker vorm te geven, wil de Staatssecretaris het wetsvoorstel in 2020 op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer sturen.

Start- en scale-ups zijn vaak jonge ondernemingen die niet genoeg geld hebben om een hoog salaris te betalen. Voor deze bedrijven is het interessant om het reguliere salaris van hun medewerkers (deels) te vervangen door aandelenopties. Zo kunnen ze toch concurreren met andere bedrijven. Bovendien raken talentvolle medewerkers nauwer betrokken bij de onderneming.