English De Bruijn & Co op LinkedIn

Bereken geen btw over voucher met meervoudig gebruik

Op het uitgeven van vouchers, zegels en waardebonnen zijn speciale regels voor de btw van toepassing. Sinds 1 januari 2019 gelden nieuwe regels. Zo maakt de fiscus onder meer onderscheid tussen vouchers voor enkelvoudig en meervoudig gebruik. Een overdracht van een voucher voor enkelvoudig gebruik telt als de levering van het goed of de verrichting van de dienst waarop de voucher betrekking heeft. De overdracht van vouchers voor meervoudig gebruik is echter niet onderworpen aan btw.

Een ondernemer kan bijkomende kosten, zoals verzend-, administratie- en verpakkingskosten, in rekening brengen aan de afnemer van de voucher voor meervoudig gebruik. Omdat deze kosten niet opgaan in een handeling die is belast met btw, zijn zij zelfstandig belast met btw.