English De Bruijn & Co op LinkedIn

Belasting nabestaanden MH17 wrang

Dagelijks komen mensen om het leven, bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk. Dat er in zo’n geval belasting wordt geheven vindt iedereen tamelijk normaal. Als veel mensen echter ineens om het leven komen is dat een nationale ramp. Dat was het geval bij de bekende rampvlucht van de MH17 in juli 2014. Is dat feit reden om af te zien van de heffing van belasting? De erfgenamen van een inzittende van de genoemde vlucht kregen een navordering van de Belastingdienst. Voor deze inzittende was namelijk via haar werkgever een zakelijke reisverzekering met overlijdensrisicodekking afgesloten, op grond waarvan na het overlijden een half miljoen dollar werd uitgekeerd. En zo’n uitkering vormt nu eenmaal belast loon. Er werd over geprocedeerd maar de rechter liet weten dat hij – ondanks de tragische omstandigheden van het geval – niet anders kon dan de aanslag overeind te laten.

De Minister van Financiën zou met een beroep op de hardheidsclausule volgens de rechter kunnen afwijken van de normale gang van zaken. De kans daarop lijkt echter klein. Betwijfeld mag worden of belastingheffing onder deze omstandigheden van een onvoorziene hardheid is. Wat losstaat van de enorme omvang van het leed voor de nabestaanden.