English De Bruijn & Co op LinkedIn

Beheervergoeding van 40% van geïnde bedragen is onredelijk

Sommige ondernemers besluiten om het bedrijf van hun eenmanszaak te verpachten aan een andere ondernemer als zij door een verslechterde gezondheid minder uren kunnen werken. Onder omstandigheden is het mogelijk om de eenmanszaak te laten bestaan en de pacht van het verhuurde bedrijf te laten innen door de eigen bv. De bv kan in zo’n geval een vergoeding vragen van de eenmanszaak. De eenmanszaak mag een zakelijke vergoeding aftrekken van de fiscale winst. Als de inning van de pachtsom en eventuele huur voor andere bedrijfsmiddelen weinig moeite kost, gaat de bv te ver als zij een vergoeding van ruim 40% van de totale pacht- en huursom eist. De Belastingdienst mag dan van Hof Arnhem-Leeuwarden de aftrekbaarheid van de vergoeding beperken tot een bedrag dat wel redelijk is.