English De Bruijn & Co op LinkedIn

Alleen verlaging bijtelling voor nieuwe auto’s

De hoofdregel is dat de werkgever 22% van de cataloguswaarde van de auto van de zaak moet bijtellen op het loon van de werknemer aan wie hij deze auto ter beschikking stelt. Maar als de auto van de zaak vóór 1 januari 2017 voor het eerst is toegelaten in Nederland, bedraagt de bijtelling in beginsel 25%. Dat werknemers met een oudere auto van de zaak niet profiteren van de verlaging van de standaard bijtelling, is natuurlijk nogal zuur. Maar de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de wetgever met dit overgangsrecht zijn boekje niet te buiten is gegaan. De werknemers zullen zich er dus bij moeten neerleggen.

Als de CO2-uitstoot van een auto binnen bepaalde grenzen blijft, vindt een verlaging van de bijtelling plaats. In 2019 is deze korting 18%, maar maximaal  9.000 als de CO2-uitstoot nihil is. Op basis van overgangsrecht kunnen gedurende zestig maanden vanaf de eerste dag van de maand na de maand van eerste toelating de oude CO2-uitstootgrenzen en bijbehorende bijtellingskortingen gelden.